Szkolenia dla podmiotów ekonomi społecznej

Oferta Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie obejmuje także szeroką gamę szkoleń (w tym wąskospecjalistycznych) dla kadry, uczestników, pracowników z niepełnosprawnością warsztatów terapii zawodowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych.

Metodologia szkoleń oparta jest o wiedzę z zakresu psychologii uczenia się dorosłych. Szkolenia i warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi – angażującymi wszystkich uczestników – umożliwiającymi:

  •  ćwiczenie umiejętności
  • pogłębione rozumienie zdobywanej wiedzy
  • kształtowanie postaw wspierających dalszy rozwój w obszarze zagadnień poruszanych podczas zajęć.

 

Szkolenia oparte są na aktywizującym, zorientowanym na praktyczne zastosowania podejściu do nauczania.

Wykorzystywane w zajęciach metody pracy to:

  • gry symulacyjne umożliwiające zrozumienie mechanizmów funkcjonowania w określonym środowisku, pozwalające ćwiczyć konkretne umiejętności i odnieść treść szkolenia do rzeczywistości uczestników
  • prace w grupach  zmierzające do zwiększenia możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz wspierania dyskusji nad omawianymi zagadnieniami
  • case study obrazujące sposób realizacji poszczególnych działań w praktyce
  • mini wykłady dostarczające adekwatnej i spójnej z tematem zajęć wiedzy, uwzględniające prezentację schematów i modeli omawianej rzeczywistości, które wspierają rozumienie i trwalsze zapamiętywanie odbieranych treści
  • ćwiczenia i scenki umożliwiające trenowanie konkretnych umiejętności wraz z uzyskaniem konstruktywnej informacji zwrotnej na temat czynionych postępów

Współpracujemy z doświadczonymi trenerami, coachami, konsultantami.

Ofertę szkoleniową dostosowujemy do indywidualnych potrzeb rozwojowych klientów.